تلکام

شبکه های مخابراتی

نصب و راه اندازی شبکه های ارتباطی تلفن همراه برای تکنولوژی های 2G ,3G ,LTE

درایو تست (DRIVE TEST)

ارزیابی کیفیت و راندمان شبکه پس از بهره برداری از سایت

SWAPPING 2G to 3G & LTE

ارتقا نسل های قدیم تکنولوژی موبایل به نسل های جدید

اینترنت

اینترنت وایرلس (Wireless)

نصب و راه اندازی سرویس اینترنت بر بستر وایرلس

اینترنت مرکزی

تجهیز مجتمع و ساختمان ها به اینترنت مرکزی

اینترنت پرسرعت VDSL و ADSL

ارائه اینترنت پرسرعت ADSL و  VDSL

اینترانت

پیاده سازی شبکه داخلی مربوط به یک سازمان یا مجموعه

خدمات شبکه

تلفن آی پی(VOIP)

راه اندازی مراکز تلفن آی پی (IP PBX)  و سرور VOIP

ارتباطات نقطه به نقطه (Point to Point)

پیاده سازی