درایو تست

درایو تست (Drive Test)

درایو تست (Drive Test) اولین مرحله برای ارزیابی کیفیت و راندمان شبکه پس از بهره برداری از سایت تلفن همراه است که این امر بوسیله سیستم های اندازه گیری خاص انجام می پذیرد. در شبکه های قدیم تست ۲G و در شبکه های جدید تست ۳G و LTE از شبکه گرفته می شود.

در نسخه جدید نرم افزار ها و سخت افزار های مرتبط تست شبکه وایمکس گرفته می شود.

 

نمونه های درایو تست

نمونه ای از درایو تست (Drive Test) به شرح ذیل می باشد :

  • تست Idle Mode :در این تست پارامترهای مختلف شبکه بدون برقراری مکالمه مورد بررسی قرار می گیرند.
  • تست Dedicated Mode :در این تست وضعیت شبکه در زمان برقراری مکالمه و در حین مکالمه بررسی می شود.
  • تست Interference Scan :با استفاده از این تست وضعیت تداخل فرکانس در شبکه اندازه گیری می گردد.
  • تست C/A Scanning :در این تست تاثیر کانالهای مجاور بر کانال موبایل اصلی در دو حالت Idle و Dedicated با دو دستگاه تلفن همراه اندازه گیری می شود.
  • تست Neighbor List :در این تست همسایه های هر MS در شبکه مشخص می گردد.شرکت مهندسی پردازش کیانانت ارائه دهنده خدمات در زمینه ی درایو تست