پروژه شبکه و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

Islamic Azad University of Medical Sciences Network and Communic
  • مشاوره، نصب، راه اندازی و نگهداری ارتباط نقطه به نقطه وایرلس ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
    مشاوره ، نصب و پیاده سازی شبکه داخلی ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
کارفرمادانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
موقعیتشمال غربی شهر تهران
تاریخ پروژهاز سال 1396 تا 1398
دسته بندیارتباط نقطه به نقطه
OVERVIEW
_

شرح پروژه

  • مشاوره، نصب، راه اندازی و نگهداری ارتباط نقطه به نقطه وایرلس واحد های ساختمان ستاد مرکزی در محله ی قلهک، دانشکده دندان پزشکی در محله ی پاسداران، دانشکده پزشکی در محله های زرگنده و مجتمع علوم تحقیقات پونک، دانشکده علوم دارویی در محله ی یخچال و ستختمان دانشکده پزشکی در محله موسیوند مربوط به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران.
    اجرای دکل مهاری جهت واحد های دندان پزشکی ، ساختمان زرگنده و ساختمان گل یخ
    جمع اوری تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه موجود ساختمان گل یخ
    مشاوره و پیاده سازی تجهیزات پسیو و اکتیو و فیوژن فیبرهای شبکه ساختمان گل یخ

ارتباط نقطه به نقطه

اجراارتباط نقطه به نقطهمشاورهنگهداریوایرلس