لیست تعرفه جدید

Placeholder

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص حذف ساعت شبانه رایگان از تعرفه شرکت

به نام خدا اطلاعیه مورخ 1396/10/24 نماینده محترم شرکت حلما گستر خاورمیانه با سلام؛ احتراماً با توجه به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص حذف ساعت شبانه ... بیشتر بخوانید