پروژه های شرکت کیانانت

شهرداری پردیس

باز کردن رادیو های آسیب دیده بر اثر صاعقه، تعمیر رادیوها، نصب مجدد رادیوها بر روی دکل خود ایستا، بر قراری مجدد ارتباط نقطه به ... بررسی بیشتر
ارتباط نقطه به نقطه شهرداری آبیک

شهرداری آبیک

نصب و راه اندازی لینک های ارتباط نقطه به نقطه بر روی سامانه های نظارت شهری و ساختمان مرکزی شهرداری،نصب دکل قائده 35 ... بررسی بیشتر