جایگزین اسکایپ، کنفرانس ویدیویی، اسکایپ (Skype)، جلسات آنلاین ، Microsoft Teams،

6 جایگزین‌ رایگان اسکایپ برای برگزاری جلسات آنلاین

از زمان آغاز پاندمی (همه‌گیری) ویروس کرونا، حفاظت از درآمد خالص شرکت به نقطه تمرکز تقریباً تمامی اقدامات افراد مبدل شده است. شما باید هزینه‌های خود را تا جای ممکن کاهش دهید و به طور قطع ترجیح می‌دهید این کاهش هزینه‌ها را در بخش‌هایی همچون ابزارهای ارتباطات تجاری یا فضای فیزیکی دفتر کار انجام دهید تا تعدیل نیروی باتجربه و وفادار به شرکت. حال که مجبور به دورکاری هستید، باید از ابزارهای ویدئو کنفرانس رایگان، همکاری و مشارکت تیمی بهره ببرید. ... بیشتر بخوانید