Wireless-Repeater

تکرارکننده بی‌سیم (Wireless Repeater)

تکرار کننده بی سیم یک دستگاه در شبکه کامپیوتر برای انتشار سیگنال های شبکه بی سیم فراتر از مرز معمول یک شبکه است. تکرارکننده بی‌سیم، امکان ارتباط بی‌سیم نقطه به نقطه به منظور پوشش فواصل دورتر و از بین بردن موانعی که موجب محدود کردن خط دید (LOS) می‌شوند را فراهم می‌سازد، ... بیشتر بخوانید