مانیتورینگ شبکه و پروتکل های مانیتورینگ

مانیتورینگ شبکه و پروتکل های مانیتورینگ شبکه

مانیتورینگ شبکه نوعی برنامه نرم افزاری است که عملکرد صحیح دستگاه های شبکه مانند روتر ، سوئیچ و سرور را به طور مداوم بررسی می کند. هدف از مانیتورینگ شبکه ، به حداقل رساندن خرابی سرویس ها و تشخیص مشکلات به محض بروز آن میباشد. ... بیشتر بخوانید